Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

आजचे कापूस बाजार भाव ! Today's Cotton market Rate

    

आजचे कापूस बाजार भाव ! Today's Cotton market Rate    शेतकरी बांधवांच्या मदतीसाठी आजचे बाजार भाव (Today's Market Rate) दाखवण्याचा छोटासा प्रयत्न. जेणे करून शेतकऱ्याला आपली कापूस योग्य दरामध्ये आणि योग्य ठिकाणी देता येईल.

बाजार समिती

जात/प्रत

परिमाण

आवक

कमीत कमी दर

जास्तीत जास्त दर

सर्वसाधारण दर

09/05/2023

भद्रावती

---

क्विंटल

1050

7400

7650

7525

उमरेड

लोकल

क्विंटल

573

7400

7660

7600

देउळगाव राजा

लोकल

क्विंटल

3000

7500

7720

7600

वरोरा-माढेली

लोकल

क्विंटल

1000

7000

7700

7500

वरोरा-खांबाडा

लोकल

क्विंटल

600

6900

7670

7500

काटोल

लोकल

क्विंटल

145

7000

7750

7550

यावल

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

98

7380

7730

7520

08/05/2023

सावनेर

---

क्विंटल

1600

7750

7750

7750

मनवत

---

क्विंटल

5600

6600

7875

7800

भद्रावती

---

क्विंटल

901

7600

7710

7655

वडवणी

---

क्विंटल

72

7500

7750

7700

मौदा

---

क्विंटल

60

6500

6600

6550

सिरोंचा

---

क्विंटल

130

7300

7700

7400

आष्टी (वर्धा)

ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल

क्विंटल

126

7200

7850

7750

आर्वी

एच-४ - मध्यम स्टेपल

क्विंटल

1909

7700

7900

7800

पारशिवनी

एच-४ - मध्यम स्टेपल

क्विंटल

560

7600

7800

7700

कळमेश्वर

हायब्रीड

क्विंटल

3174

7400

7900

7725

उमरेड

लोकल

क्विंटल

409

7400

7830

7700

देउळगाव राजा

लोकल

क्विंटल

3000

7600

7800

7700

वरोरा

लोकल

क्विंटल

2328

6650

7701

7200

वरोरा-माढेली

लोकल

क्विंटल

1600

7000

7750

7500

वरोरा-खांबाडा

लोकल

क्विंटल

600

6700

7725

7500

किल्ले धारुर

लोकल

क्विंटल

2627

7749

7775

7758

काटोल

लोकल

क्विंटल

125

7300

7850

7650

कोर्पना

लोकल

क्विंटल

2795

7000

7600

7450

मंगरुळपीर

लांब स्टेपल

क्विंटल

265

7600

7750

7700

हिंगणघाट

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

9812

7000

7890

7410

वर्धा

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

475

7425

7950

7750

चिमुर

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

1661

7751

7801

7760

पुलगाव

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

2975

7200

7900

7800

सिंदी(सेलू)

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

3500

7900

8005

7950

नरखेड

नं. १

क्विंटल

261

7700

7900

7825

सावनेर

---

क्विंटल

1600

7750

7750

7750

मनवत

---

क्विंटल

5600

6600

7875

7800

भद्रावती

---

क्विंटल

901

7600

7710

7655

वडवणी

---

क्विंटल

72

7500

7750

7700

मौदा

---

क्विंटल

60

6500

6600

6550

सिरोंचा

---

क्विंटल

130

7300

7700

7400

आष्टी (वर्धा)

ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल

क्विंटल

126

7200

7850

7750

आर्वी

एच-४ - मध्यम स्टेपल

क्विंटल

1909

7700

7900

7800

पारशिवनी

एच-४ - मध्यम स्टेपल

क्विंटल

560

7600

7800

7700

कळमेश्वर

हायब्रीड

क्विंटल

3174

7400

7900

7725

उमरेड

लोकल

क्विंटल

409

7400

7830

7700

देउळगाव राजा

लोकल

क्विंटल

3000

7600

7800

7700

वरोरा

लोकल

क्विंटल

2328

6650

7701

7200

वरोरा-माढेली

लोकल

क्विंटल

1600

7000

7750

7500

वरोरा-खांबाडा

लोकल

क्विंटल

600

6700

7725

7500

किल्ले धारुर

लोकल

क्विंटल

2627

7749

7775

7758

काटोल

लोकल

क्विंटल

125

7300

7850

7650

कोर्पना

लोकल

क्विंटल

2795

7000

7600

7450

मंगरुळपीर

लांब स्टेपल

क्विंटल

265

7600

7750

7700

हिंगणघाट

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

9812

7000

7890

7410

वर्धा

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

475

7425

7950

7750

चिमुर

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

1661

7751

7801

7760

पुलगाव

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

2975

7200

7900

7800

सिंदी(सेलू)

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

3500

7900

8005

7950

नरखेड

नं. १

क्विंटल

261

7700

7900

7825

सावनेर

---

क्विंटल

1600

7750

7750

7750

मनवत

---

क्विंटल

5600

6600

7875

7800

भद्रावती

---

क्विंटल

901

7600

7710

7655

वडवणी

---

क्विंटल

72

7500

7750

7700

मौदा

---

क्विंटल

60

6500

6600

6550

सिरोंचा

---

क्विंटल

130

7300

7700

7400

आष्टी (वर्धा)

ए.के.एच. ४ - लांब स्टेपल

क्विंटल

126

7200

7850

7750

आर्वी

एच-४ - मध्यम स्टेपल

क्विंटल

1909

7700

7900

7800

पारशिवनी

एच-४ - मध्यम स्टेपल

क्विंटल

560

7600

7800

7700

कळमेश्वर

हायब्रीड

क्विंटल

3174

7400

7900

7725

उमरेड

लोकल

क्विंटल

409

7400

7830

7700

देउळगाव राजा

लोकल

क्विंटल

3000

7600

7800

7700

वरोरा

लोकल

क्विंटल

2328

6650

7701

7200

वरोरा-माढेली

लोकल

क्विंटल

1600

7000

7750

7500

07/05/2023

भद्रावती

---

क्विंटल

364

7600

7750

7675

वडवणी

---

क्विंटल

28

7500

7700

7700

आर्वी

एच-४ - मध्यम स्टेपल

क्विंटल

1366

7700

7850

7800

सोनपेठ

एच - ६ - मध्यम स्टेपल

क्विंटल

164

6500

7800

7700

कळमेश्वर

हायब्रीड

क्विंटल

1785

7500

7900

7700

वरोरा

लोकल

क्विंटल

1108

7000

7800

7400

06/05/2023

सावनेर

---

क्विंटल

1800

7700

7700

7700

किनवट

---

क्विंटल

36

7100

7700

7500

पारशिवनी

एच-४ - मध्यम स्टेपल

क्विंटल

620

7500

7850

7750

उमरेड

लोकल

क्विंटल

299

7400

7850

7700

देउळगाव राजा

लोकल

क्विंटल

600

7700

7900

7800

सिंदी(सेलू)

मध्यम स्टेपल

क्विंटल

3300

7850

8035

7960

05/05/2023

संगमनेर

---

क्विंटल

2

4800

4800

4800

राहता

---

क्विंटल

34

4500

4971

4750

लासलगाव - निफाड

पांढरा

क्विंटल

159

4600

5051

5000

सेनगाव

पिवळा

क्विंटल

90

4000

5000

4500

काटोल

पिवळा

क्विंटल

15

4341

5000

4560

04/05/2023

येवला

---

क्विंटल

10

4360

4812

4611

लासलगाव

---

क्विंटल

325

3500

5210

5140

लासलगाव - विंचूर

---

क्विंटल

239

3000

5050

4951

शहादा

---

क्विंटल

22

4938

4938

4938

बार्शी

---

क्विंटल

438

4000

5100

4850

छत्रपती संभाजीनगर

---

क्विंटल

16

4500

4800

4675

माजलगाव

---

क्विंटल

263

4500

4977

4800

राहूरी -वांबोरी

---

क्विंटल

47

4575

4700

4637

पाचोरा

---

क्विंटल

10

4700

4900

4800

सिल्लोड

---

क्विंटल

13

5000

5000

5000

उदगीर

---

क्विंटल

3200

5070

5157

5113

तुळजापूर

---

क्विंटल

50

4950

4950

4950

मोर्शी

---

क्विंटल

500

4500

4700

4600

राहता

---

क्विंटल

10

4872

4900

4885

पिंपळगाव(ब) - पालखेड

हायब्रीड

क्विंटल

69

4770

5056

5000

अमरावती

लोकल

क्विंटल

2835

4800

5055

4927

हिंगोली

लोकल

क्विंटल

400

4850

5130

4990

कोपरगाव

लोकल

क्विंटल

110

3801

4958

4750

लासलगाव - निफाड

पांढरा

क्विंटल

302

4451

5012

4990

नागपूर

पांढरा

क्विंटल

222

4450

5031

4885

जालना

पिवळा

क्विंटल

1999

4150

5100

5000

अकोला

पिवळा

क्विंटल

931

3700

5075

4500

यवतमाळ

पिवळा

क्विंटल

384

4795

4970

4882

मालेगाव

पिवळा

क्विंटल

16

4680

4831

4690

चिखली

पिवळा

क्विंटल

530

4600

4900

4750

हिंगणघाट

पिवळा

क्विंटल

3598

4300

5055

4620

पवनी

पिवळा

क्विंटल

6

4500

4500

4500

वाशीम

पिवळा

क्विंटल

2400

4470

5040

4800

हिंगोली- खानेगाव नाका

पिवळा

क्विंटल

313

4750

4850

4800

जिंतूर

पिवळा

क्विंटल

14

4905

5000

4905

मलकापूर

पिवळा

क्विंटल

225

4400

4950

4875

वणी

पिवळा

क्विंटल

301

4775

4895

4800

जामखेड

पिवळा

क्विंटल

34

4000

4500

4250

गेवराई

पिवळा

क्विंटल

74

4700

4912

4800

चांदूर बझार

पिवळा

क्विंटल

33

4100

4931

4750

वरूड-राजूरा बझार

पिवळा

क्विंटल

4

4800

4900

4874

देउळगाव राजा

पिवळा

क्विंटल

11

4500

4800

4700

वरोरा

पिवळा

क्विंटल

71

4500

4800

4675

आंबेजोबाई

पिवळा

क्विंटल

150

4836

5100

5000

औसा

पिवळा

क्विंटल

1156

4651

5196

5070

मुरुम

पिवळा

क्विंटल

106

4750

4990

4870

पालम

पिवळा

क्विंटल

8

4950

5200

5150

मंगरुळपीर

पिवळा

क्विंटल

2008

4800

5195

5000

मंगळूरपीर - शेलूबाजार

पिवळा

क्विंटल

643

4700

5050

5000

उमरखेड-डांकी

पिवळा

क्विंटल

250

5000

5200

5100

काटोल

पिवळा

क्विंटल

68

4100

4937

4550

पुलगाव

पिवळा

क्विंटल

20

4605

4870

4800

सिंदी(सेलू)

पिवळा

क्विंटल

462

4850

5040

4950

देवणी

पिवळा

क्विंटल

16

5145

5240

5192

03/05/2023

येवला

---

क्विंटल

51

4300

4891

4851

लासलगाव

---

क्विंटल

317

3700

5214

5140

लासलगाव - विंचूर

---

क्विंटल

253

3000

5000

4951

बार्शी

---

क्विंटल

667

4800

4950

4950

छत्रपती संभाजीनगर

---

क्विंटल

30

4600

4650

4625

माजलगाव

---

क्विंटल

864

4600

4925

4800

चंद्रपूर

---

क्विंटल

150

4800

4925

4840

राहूरी -वांबोरी

---

क्विंटल

11

4500

4900

4800

सिल्लोड

---

क्विंटल

15

4900

5000

5000

उदगीर

---

क्विंटल

2750

5050

5160

5105

कारंजा

---

क्विंटल

1500

4755

5020

4950

श्रीरामपूर

---

क्विंटल

3

4400

4675

4500

लासूर स्टेशन

---

क्विंटल

42

4500

4776

4600

तुळजापूर

---

क्विंटल

75

4700

4951

4850

मानोरा

---

क्विंटल

142

4900

5151

5027

राहता

---

क्विंटल

25

4890

4900

4895

धुळे

हायब्रीड

क्विंटल

3

4500

4500

4500

पिंपळगाव(ब) - पालखेड

हायब्रीड

क्विंटल

129

4601

5057

5000

सोलापूर

लोकल

क्विंटल

108

4755

5065

5050

अमरावती

लोकल

क्विंटल

954

4900

5032

4966

हिंगोली

लोकल

क्विंटल

390

4800

5111

4958

कोपरगाव

लोकल

क्विंटल

187

3801

4930

4750

मेहकर

लोकल

क्विंटल

630

4050

5025

4650

परांडा

नं. १

क्विंटल

15

4800

4800

4800

लासलगाव - निफाड

पांढरा

क्विंटल

142

4800

5025

4951

नागपूर

पांढरा

क्विंटल

191

4500

4950

4838

लातूर

पिवळा

क्विंटल

8805

4870

5180

5010

जालना

पिवळा

क्विंटल

1985

4200

5000

4950

अकोला

पिवळा

क्विंटल

1173

3300

5050

4400

यवतमाळ

पिवळा

क्विंटल

192

4850

4970

4910

मालेगाव

पिवळा

क्विंटल

16

4500

4812

4800

आर्वी

पिवळा

क्विंटल

93

4000

5000

4750

चिखली

पिवळा

क्विंटल

364

4500

4800

4650

हिंगणघाट

पिवळा

क्विंटल

755

4300

5050

4690

वाशीम

पिवळा

क्विंटल

900

4400

4975

4500

वर्धा

पिवळा

क्विंटल

81

4810

5000

4900

भोकर

पिवळा

क्विंटल

10

4809

4809

4809

हिंगोली- खानेगाव नाका

पिवळा

क्विंटल

360

4750

4850

4800

जिंतूर

पिवळा

क्विंटल

27

4899

4950

4899

मुर्तीजापूर

पिवळा

क्विंटल

520

4750

5065

4905

अजनगाव सुर्जी

पिवळा

क्विंटल

50

4700

4900

4800

खामगाव

पिवळा

क्विंटल

3230

3700

5000

4350

मलकापूर

पिवळा

क्विंटल

335

4000

4920

4740

वणी

पिवळा

क्विंटल

128

4725

4955

4800

गेवराई

पिवळा

क्विंटल

66

4350

4932

4800

गंगाखेड

पिवळा

क्विंटल

15

5000

5050

5000

देउळगाव राजा

पिवळा